Personal

2021. aasta 31. detsembri seisuga oli Patendiameti koosseisus 65 teenistuskohta, nendest kaubamärgiosakonnas 17, patendiosakonnas 17, registriosakonnas 12, finants- ja haldusosakonnas 15, juhtkonnas ning peadirektori otsealluvuses 6 (sh 2 tööstusomandi apellatsioonikomisjonis). Teenistuskohtadest 44 olid ametikohad ja 21 töökohad.

Aasta lõpuks oli Patendiametis aktiivses teenistussuhtes 57 teenistujat. Uusi inimesi tuli 2021. aastal Patendiametisse 2. Eelmise aasta vabatahtliku voolavuse protsent oli Patendiametis 1,7%.

Kõrgharidus oli 95% teenistujal. Doktorikraadiga teenistujaid oli kolm. 2021. aasta lõpuks oli 12 teenistujat töötanud Patendiametis kuni 5 aastat, 9 teenistujat 6–10 aastat, 11 teenistujat 11–20 aastat, 28 teenistujat 21–30 aastat. Soolise jaotuse järgi oli teenistuses 82% naisi ja 18% mehi ning keskmine töötajate vanus 51 aastat.

Patendiametil on traditsioon valida aasta parimaid töötajaid.

 

Aasta parimad 2021

Patendiameti aasta inimene 2021 on Aasa Süld
Patendiameti aasta inimene 2021 on finantsjuht Aasa Süld
Finants- ja haldusosakonna 2021. aasta parim kolleeg on jurist Cady Kaisa Rivera
Finants- ja haldusosakonna parim kolleeg on jurist Cady Kaisa Rivera
Kaubamärgiosakonna 2021. aasta parim kolleeg on vanemekspert Mari-Epp Tirkkonen
Kaubamärgiosakonna parim kolleeg on vanemekspert Mari-Epp Tirkkonen
Patendiosakonna 2021. aasta parim kolleeg on juhtivspetsialist Veera Tereštšenkova
Patendiosakonna parim kolleeg on juhtivspetsialist Veera Tereštšenkova
Registriosakonna 2021. aasta parim kolleeg on peaspetsialist Mare Soomets
Registriosakonna parim kolleeg on peaspetsialist Mare Soomets
 

 

Autor

Eve Tang
Eve Tang

Patendiameti kommunikatsioonipartner