Tulud ja kulud

Tulud moodustuvad Patendiameti toimingute eest laekuvatest lõivudest. Riigilõivumäärad on kehtestatud riigilõivuseadusega.

Patendiameti tegevuskulud kaetakse riigieelarvest vastavalt riigieelarve seadusele ja sihtotstarbelistest vahenditest, mille WIPO Rahvusvaheline Büroo Eesti riigile üle kannab.

Tulud ja kulud (tuhandetes eurodes)

  2019 2020 2021 2022 2023
Tulud toimingute liikidelt kokku 3 420,0 3 662,2 3 843,8 3 828,5 3 678,2
patendid 2 845,0 3 053,7 3 250,9 3 278,9 3 210,1
kasulikud mudelid 8,7 8,0 10,3 8,1 10,2
kaubamärgid 543,7 573,9 557,1 513,6 425,5
tööstusdisainilahendused 9,2 7,9 11,6 7,8 4,4
geograafilised tähised 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
muud lõivud 1,6 3,8 1,0 8,1 18,5
apellatsioonikomisjoni lõivud   11,8 14,9 12,9 12,0 9,5
WIPO sihtotstarbelised vahendid 476,7 480,7 476,5 499,1 532,4
     
Kulud kokku 3 081 3 333 3 549 3 184 3 402
   sh tegevuskulud riigieelarvest 1 310 1 447 1 509 1 084* 1 402
   sh tegevuskulud WIPO tasude arvelt 475 463 507 523 479
   sh eraldis Euroopa patendi lõivudest
50% Euroopa Patendiorganisatsioonile
1 296 1 423 1 533 1 577 1 521

* Alates 2022. aastast pakub Patendiametile tugiteenuseid (sh haldus, personaliteenus ja kinnisvara) Konkurentsiameti juurde moodustatud Koostöö ja tugiteenuste osakond. Patendiameti 2022. aasta eelarvet vähendati ja tugiteenuste kulud kaetakse Konkurentsiameti eelarvest.

 

 

Patendiameti riigilõivutulud ja kulud riigieelarvest tuhandetes eurodes 2019–2023

Autor

Aasa Süld
Aasa Süld

finantsjuht