Personal

2023. aasta 31. detsembri seisuga oli Patendiameti koosseisus 58 teenistuskohta, nendest kaubamärgiosakonnas 16, patendiosakonnas 16, registriosakonnas 12, intellektuaalomandiõiguse osakonnas 6, juhtkonnas ja peadirektori otsealluvuses 6. Teenistuskohtadest 43 olid ametikohad ning 13 töökohad. Patendiameti juures asub ka kahe töötajaga tööstusomandi apellatsioonikomisjon (TOAK). TOAK on iseseisev ja justiitsministri määratud koosseisuga sõltumatu kohtueelne organ.

Aasta lõpuks oli Patendiametis aktiivses teenistussuhtes 53 teenistujat. Uusi inimesi tuli 2023. aastal Patendiametisse 3 ja eelmise aasta vabatahtliku voolavuse protsent oli 0.

Kõrgharidus oli 96% teenistujatest. Doktorikraadiga teenistujaid oli kolm. 2023. aasta lõpuks oli 6 teenistujat töötanud Patendiametis 1–4 aastat, 5 teenistujat 5–9 aastat, 7 teenistujat 10–14 aastat, 34 teenistujat üle 15 aasta. Soolise jaotuse järgi oli teenistuses 81,13% naisi ja 18,87% mehi ning töötajate keskmine vanus 51 aastat.

Tänapäevasel kaugtöö-ajastul on kõigil Patendiameti töötajatel võimalus teha igapäevatööd distantsilt, koha- ja ajapaindlikult. Paljud töötavad kodukontorist, samuti on Patendiametil töökohad Tartus Sotsiaalkindlustusameti kontoripinnal aadressil Pepleri 35. Distantsilt töötamine peidab endas nii riske kui võimalusi. Võimalus igal ajal tööd teha võib kaasa tuua ületöötamise või läbipõlemise. Samas võib füüsiline eraldatus põhjustada kapseldumist ja võõrandumist ning uutel kolleegidel on keerulisem organisatsiooni kultuuri sulanduda. Ühise organisatsioonina toimimiseks korraldasime eelmisel aastal rohkelt ühisüritusi ja -koolitusi, et tugevdada meie-tunnet ja süvendada ühiseid väärtusi – me kõik Patendiametis, olenemata ametikohast, oleme ju loomevara saadikud. Korraldasime ametisisese konkursi oma hüüdlause leidmiseks, milleks valiti pakutute hulgast enamuse häältega „Loo, kaitse, innusta!“. Väga oluline on, et kõik meie inimesed tunneksid end kaasatuna ja osana Patendiametist.

Patendiameti pusa
Pusaga-tööle-päev Patendiametis.

Patendiametil on traditsioon valida aasta parimaid kolleege. 2023. aasta inimeseks kuulutati kaubamärgiosakonna peaekspert Mari-Epp Tirkkonen, parim patendiekspert oli Aare Abrams, parim kaubamärgiekspert Janika Kruus, parim kolleeg intellektuaalomandiõiguse osakonnast Kadri Kroodo ning parim registriosakonna kolleeg Tiina Feldmanis.

Patendiameti parimad 2023.
Patendiameti parimad.

 

Autor

Eve Tang
Eve Tang

kommunikatsioonijuht