Tulud ja kulud

Tulud moodustuvad Patendiameti toimingute eest laekuvatest lõivudest. Riigilõivumäärad on kehtestatud riigilõivuseadusega.

Patendiameti tegevuskulud kaetakse riigieelarvest vastavalt riigieelarve seadusele ja WIPO Rahvusvahelise Büroo poolt Eesti riigile ülekantavatest sihtotstarbelistest vahenditest.

Tulud ja kulud (tuhandetes eurodes)

  2018 2019 2020 2021 2022
Tulud toimingute liikidelt kokku 3 294,6 3 420,0 3 662,2 3 843,8 3 828,5
patendid 2 630,3 2 845,0 3 053,7 3 250,9 3 278,9
kasulikud mudelid 8,1 8,7 8,0 10,3 8,1
kaubamärgid 630,7 543,7 573,9 557,1 513,6
tööstusdisainilahendused 16,6 9,2 7,9 11,6 7,8
geograafilised tähised 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
muud lõivud 8,8 1,6 3,8 1,0 8,1
apellatsioonikomisjoni lõivud     11,8 14,9 12,9 12,0
WIPO sihtotstarbelised vahendid 471,1 476,7 480,7 476,5 499,1
   
Kulud kokku 2 834 3 081 3 333 3 549 3 184
sh tegevuskulud riigieelarvest 1 244 1 310 1 447 1 509 1 084*
sh tegevuskulud WIPO tasude arvelt 440 475 463 507 523
sh eraldis Euroopa patendi lõivudest
50% Euroopa Patendiorganisatsioonile
1 150 1 296 1 423 1 533 1 577

* Alates 2022 aastast pakub Patendiametile tugiteenuseid (sh haldus, personaliteenus ja kinnisvara) Konkurentsiameti juurde moodustatud Koostöö ja tugiteenuste osakond. Patendiameti 2022 aasta eelarvet vähendati ja tugiteenuste kulud kaetakse Konkurentsiameti eelarvest.

Patendiameti riigilõivutulud ja kulud riigieelarvest 2018-2022

Autor

Aasa Süld
Aasa Süld

finantsjuht