Personal

31. detsembri seisuga oli Patendiameti koosseisus 65 teenistuskohta, mis jagunesid järgmiselt: kaubamärgiosakonnas 17, patendiosakonnas 17, registriosakonnas 12, finants- ja haldusosakonnas 15, juhtkonnas ning peadirektori otsealluvuses 4 teenistuskohta. Teenistuskohtadest 45 on ametikohad ning 20 töökohad.

Aasta lõpuks oli Patendiametis aktiivses teenistussuhtes 57 teenistujat. Uusi inimesi tuli 2020. aastal Patendiametisse üks. Eelmise aasta vabatahtliku voolavuse protsent oli Patendiametis 1,74.

Patendiameti teenistujate keskmine vanus oli aasta lõpuks 50 aastat. 

Mehi oli teenistuses 9 ja naisi 48.

Kõrgharidus oli 53 ning keskharidus neljal teenistujal. Viiekümne kolmest kõrgharidusega teenistujaist oli doktorikraadiga 2, magistrikraadiga 43, bakalaureusekraadiga 6 ja rakendusliku kõrgharidusega 2 inimest.  

2020. aasta lõpuks oli 9 teenistujat töötanud Patendiametis kuni 5 aastat, 10 teenistujat 6–10 aastat, 16 teenistujat 11–20 aastat, 22 teenistujat 21–30 aastat.

Aasta parimad 2020

Kaubamärgiosakonna nõunik Liina Puu
Patendiameti 2020. aasta inimene on kaubamärgiosakonna nõunik Liina Puu
Finants- ja haldusosakonna 2020. aasta parim kolleeg on juhiabi Liisa Laanemets
Finants- ja haldusosakonna 2020. aasta parim kolleeg on juhiabi Liisa Laanemets
 
  
Kaubamärgiosakonna 2020. aasta parim kolleeg on vanemekspert Mari-Epp Tirkkonen
Kaubamärgiosakonna 2020. aasta parim kolleeg on vanemekspert Mari-Epp Tirkkonen
  
Patendiosakonna 2020. aasta parim kolleeg on peaekspert Aare Abrams
Patendiosakonna 2020. aasta parim kolleeg on peaekspert Aare Abrams
 
  
Registriosakonna 2020. aasta parimaks kolleeg on osakonna juhataja Tiina Feldmanis
Registriosakonna 2020. aasta parim kolleeg on osakonna juhataja Tiina Feldmanis

 

Patendiameti aasta tegevus on ajaveebi käivitamine, seda on vedanud Eve Tang
Patendiameti aasta tegevus on ajaveebi käivitamine, seda on vedanud Eve Tang

 

Aasta innustaja on mitmete heatahteprojektide algataja ja teostaja Marilis Ehvert
Aasta innustaja on mitmete heatahteprojektide algataja ja teostaja Marilis Ehvert

 

 

Autor

Maire Jürima
Maire Jürima

personalijuht