Üldsuse teavitamine

Ametlikud väljaanded

Vastavalt justiitsministri 12.08.2014 määrusele nr 26 ilmuvad Patendiameti ametlikud väljaanded 1. detsembrist 2014 ainult elektrooniliselt. Iga kuu esimesel tööpäeval ilmuvad Eesti Kaubamärgileht ja Eesti Tööstusdisainilahenduse Leht ning 15. kuupäeval (või sellele järgneval tööpäeval) Eesti Patendileht ja Eesti Kasuliku Mudeli Leht. Patendiameti ametlikes väljaannetes avaldatakse tööstusomandi esemete (kaubamärgid, leiutised, tööstusdisainilahendused, mikrolülituste topoloogiad, geograafilised tähised) registreerimise otsused ja muudatused vastavates registrites (kauba- ja teenindusmärkide register, kasulike mudelite register, patendiregister, tööstusdisainilahenduste register, mikrolülituste topoloogiate register, riiklik geograafiliste tähiste register ja Eestis kehtivate Euroopa patentide register), samuti tööstusomandi kaitse alased õigusaktid, sh seaduste ning rahvusvaheliste kokkulepete originaaltekstid ja tõlked.

Patendiamet annab välja järgmisi ametlikke perioodilisi väljaandeid:

Eesti Kaubamärgileht – ilmub septembrist 1993;
Eesti Kasuliku Mudeli Leht – ilmub oktoobrist 1994;
Eesti Patendileht – ilmub detsembrist 1995;
Eesti Tööstusdisainilahenduse Leht – ilmub augustist 1998.

Väljaanded

Jätkus suund, kus kõik ilmuv on esmajoones elektroonsel kujul kättesaadav ja alla laaditav meie veebilehelt.

Et aidata alustaval ettevõtjal intellektuaalomandi valdkonna eripärasid mõista, lõi Patendiamet lihtsa abivahendi, mis aitab mõne küsimuse abil määrata, mis liiki tööstusomandit võib ettevõttel olemas olla ja mida sellest varast tasub kaitsta. Intellektuaalomandi määraja abil saab selgeks, kas ettevõte loob intellektuaalomandit, sh tööstusomandit, ning kui jah, siis kas on tegemist on õigusega, mida tasuks registreerida. Valminud abivahend on suunatud eelkõige alustavale ettevõtjale, kuid uut lahendust on oodatud proovima kõik huvilised. Testi abil saab üldise soovituse tööstusomandi liigi kohta ja juhul, kui tööstusomandi kaitsmine pakub täpsemat huvi, tasub ühendust võtta Patendiametiga või pidada nõu patendivolinikega.

Jätkus koostöö Maailma Intellektuaalomandi Ametiga (edaspidi EUIPO), mille raames anti välja Euroopa kaubamärgi ja disaini infokiri 2021 nr 1–4  .

Kampaaniad

Videoklippide filmimine Patendiametis
Äärmiselt lennuka fantaasiaga lapsed Patendiametil külas

Ülemaailmse intellektuaalomandipäeva tähistamiseks toimus nädalane välireklaamikampaania, kus Tallinna ja Tartu tänavate näidati interaktiivsetel ekraanidel 10-sekundilist videoklippi, mis kutsus oma loomingut kaitsma. Kampaania "Ole loov ja ära jää hiljaks“ raames valmisid videoklipid, kus antakse humoorikas võtmes edasi sõnum oma loomingu kaitsmise vajalikkusest. Kokku valmis kolm klippi, mille peaosades võib näha Alev Strömi, äärmiselt lennuka fantaasiaga lapsi ja Mõttetut Meest. Klippide filmimisest saab lugeda Patendiameti ajaveebist ja klippe vaadata meie YouTube’i kanalil.

Ülemaailmse intellektuaalomandipäeva puhul korraldasime huvilistele viktoriini, kus sai proovile panna oma teadmisi intellektuaalomandi kaitsmisest. Küsimustiku aitasid koostada Patendiameti eksperdid, kes nõustavad ettevõtjaid iga päev. Kuigi üldiselt võib vastuste põhjal hinnata teadlikkust intellektuaalomandist heaks, joonistus siiski selgelt välja kolm põhimõtet, mille vastu kiputakse eksima.

Patendiameti veebileht ja sotsiaalmeedia

Veebilehelt saab nii eesti kui ka inglise keeles informatsiooni patentide, kasulike mudelite, tööstusdisainilahenduste, kaubamärkide ja geograafiliste tähiste registreerimise taotlemise kohta. Samuti on seal klassifikaatorid ja seadused ning nende tõlked, õigusaktid ja materjalid, mis puudutavad tööstusomandi õiguskaitset, vajalikud lingid, jooksvad uudised, KKK ja Patendiameti, EPO, WIPO, EUIPO-i tööstusomandi objektide avalike andmebaaside ning veebiportaalide lingid.

Ameti tegemisi saab jälgida FB-s, Instagramis, Twitteris, ajaveebis ehk blogis ja YouTube’is.

Veebilehe statistika

2021. aastal oli Patendiameti veebilehel:

Kõik need arvud on väheke (1–4%) väiksemad kui eelneval aastal.

Kuus oli keskmiselt 10 088 külastust (2020. a – 10 228). Kõige rohkem külastusi oli ülemaailmsel intellektuaalomandi päeval 26. aprillil – 687. Ühe külastuse käigus vaadati keskmiselt 3,1 lehekülge (2020. a – 3,2). Külastusaja kestus oli keskmiselt 3,6 minutit (2020. a – 3,5 minutit). Nende inimeste, kes lahkusid lehelt ühtegi klõpsu tegemata, osakaal ehk põrkemäär oli 34,06%. Võrreldes 2020. aastaga (33,78%) on see natuke tõusnud.

Kõige rohkem oli külastajaid Eestist (67%), järgnesid USA (8%), Indoneesia (4%), Soome, India, Hiina, Saksamaa, Venemaa, Ühendkuningriik, Hispaania jt. Üldse vaadati Patendiameti veebilehte 147 riigist üle maailma.

Korduvaid külastajaid oli 11 521 ja uusi 54 130.

Patendiameti veebilehe avaleht
Patendiameti veebileht

Populaarseimad leheküljed olid:

 • Avaleht (68 419 vaatamist)
 • Kaubamärkide andmebaasid (51 185)
 • Mis on kaubamärk? (21 743)
 • Leiutiste andmebaasid (12 041)
 • Mis on leiutis? (6053)
 • Kontakt (5411)
 • Kaupade ja teenuste klassifitseerimine / loend klasside kaupa (5155)
 • Kaupade ja teenuste klassifitseerimine (5048)
 • KKK (4875)

Ingliskeelsetest lehekülgedest olid populaarseimad:

 • Avaleht
 • Inventions databases
 • News
 • Trade marks databases
 • Trade marks databases of the Estonian Patent Office
 • What is a trade mark?
 • What is an invention?
 • Why should industrial design be protected
 • Registration of the trademark

Valdav osa kasutajatest (70%) vaatas Patendiameti veebilehte laua- või sülearvutiga, mobiiltelefoni kasutajaid oli 29% ja tahvelarvuti kasutajaid 1%. Võrreldes 2020. aastaga on mobiiltelefonide ja tahvlite kasutajate osakaal tõusnud.

Kuidas Patendiameti veebilehele jõuti? Kõige rohkem (58%) oli selliseid külastajaid, kes jõudsid lehele otsimootori (peamiselt Google, järgnesid Bing, DuckDuckGo, Baidu) kaudu. 36% kirjutasid veebilehe aadressi otse brauserisse või valisid järjehoidjast. Viitavatelt veebilehtedelt tuli 3% liiklusest (facebook.com, emtak.rik.ee, wipo.int, moodle.tktk.ee, stuudium.link, veebimajutus.ee). Sotsiaalmeedia osa on võrreldes eelmise aastaga peaaegu sama (2,8% vs. 3%). Facebookist tuli 3370 (2020. a – 2830) ja Twitterist 1461 (2020. a – 1417) külastust.

Facebookist saabuti kõige rohkem avalehele (1168 klõpsu). Sellele järgnesid 25. veebruari kaubamärgiseminar, 15. septembri tootedisaini seminar (45) ja 16. juuni intellektuaalomandiseminar.

Twitterist tuldi peamiselt Patendiameti eestikeelsele avalehele (809 klõpsu), täpsemalt uudistele. Sellele järgnesid: Loend klasside kaupa (117 klõpsu) ja Kaubamärkide andmebaasid (88 klõpsu).

19 696 korda laaditi veebilehelt alla dokumente.

Populaarseimad otsisõnad olid: klassid, kaubamärk, riigilõiv, üldtuntus, patendivolinik, seminar, täiendav kaitse.

 

Andmebaaside kasutusstatistika 01.01.2021 kuni 31.12.2021

Andmebaas Päringuid
Eesti patenditaotluste ja patentide andmebaas 14 194
Eestis jõustamiseks esitatud Euroopa patentide andmebaas 48 678
Kasulike mudelite andmebaas 6032
Eestis kehtivad meditsiini- ja taimekaitsetoodete täiendava kaitse tunnistused (SPC) 1847
Kaubamärkide andmebaas 736 103
Tööstusdisainilahenduste andmebaas 10 214
Geograafiliste tähiste andmebaas 165*

*  Andmed 01.06.2021 kuni 31.12.2021. 

Eelmiste aastatega võrreldes on päringute arv andmebaasides suurenenud.

Tasuta konsultatsioonid

Jätkati Patendiameti ekspertide tasuta konsultatsioonidega väikeettevõtjatele kaubamärkide, tööstusdisainilahenduste ja kasulike mudelite registreerimise taotluste ning patenditaotluste koostamise alal. Valdavalt tulevad päringud e-postiga, samuti toimivad telefonikonsultatsioonid ja eelregistreerimisega konsultatsioonid kohapeal.

Autor

Eve Tang
Eve Tang

Patendiameti kommunikatsioonipartner