Teabeüritused

2023. aastal korraldasime ettevõtjate, loomeinimeste ja autorite intellektuaalomandialase teadlikkuse tõstmiseks 22 teabeüritust, millest võttis osa 4363 huvilist. 11 seminari toimus kohapeal, 10 virtuaalselt ja üks hübriidformaadis.

Eelmisel aastal oli meil suur au koostöös Euroopa Patendiametiga korraldada 10.–12. mail Tallinnas PATLIBi konverentsi, mille peateemaks oli tehisintellekt ja metaversum. Üritust jälgis kohapeal 80 huvilist Balti- ja Põhjamaade regioonist ja virtuaalselt 3500 silmapaari. Konverentsil esinesid ka Eesti edulood – Skeleton ja Ready Player Me.

Hetk Patlibilt
Patlib2023 toimus Tallinnas. Pildil jagavad paneeldiskussioonil parimaid praktikaid loomevara-alasest teavitustööst Taani, Soome ja Läti kolleegid. Foto: EPO

EPO-ga koostöös toimus veel ka seminar patendivolinikele ja patendiekspertidele, räägiti ühtsest patendisüsteemist ja ühtsest patendikohtust.

EUIPO apellatsioonikoja traditsioonilise visiidi raames korraldasime järjekordse seminari IO-valdkonna praktikutele, arutleti hiljutiste otsuste üle ja vahetati kogemusi. EUIPO-ga jätkus tihe koostöö ka ettevõtete toetamisel läbi SME fondi ning aasta lõpus liitusime ka EIPIC-võrgustikuga.

WIPO-ga koostöös andsime õpilasleiutajate riiklikul konkursil välja Patendiameti ja WIPO eripreemia, mille pälvis Saku Gümnaasiumi 4. klassi õpilane Karl Mattias Pulst oma leiutisega „kodune pakendipress“.

Juulis toimunud WIPO assamblee kõrvalüritusel „She Inspires“ esitlesime maailmale Eesti naisdisainerite Reet Ausi, Annamaria Renneli, Ines-Issa Villido ning Kärolin Raadiku loomingut.

Näitusel.
WIPO peadirektor tutvub näitusega. Foto: WIPO.

Haridusasutustega koostöös korraldasime seminare Majanduskooli õigusassistendi tudengitele ja Tallinna Ülikooli infoteaduse eriala tudengitele. Erilist tähelepanu pöörasime ka õpilasleiutajatele ja -firmadele, kellele koostasime loomevara tutvustava infomaterjali, mida esitlesime koostöös Teadusagentuuri ja Junior Achievementiga.

Intellektuaalomandipäeva pühendasime kaubamärkidele – huvilised said ennast proovile panna kaubamärkide äraarvamise mängus ning omandada kasulikke teadmisi veebiseminaril, kus jagasid näpunäiteid patendivolinik Liina Jents ja Orkla turundusdirektor Annika Oja.

Kaubamärkidest käisime rääkimas ka Turundajate Liidus ning neile valmis ka samm-sammuline juhend oma kaubamärgi edukaks kaitsmiseks.

Sügisesel Tallinna Ettevõtluspäeval rääkisime huvilistele loomevara rollist kaasaegses ärimaailmas. Ettevõtlusnädala raames toimus teinegi seminar – koostöös Viljandimaa arenduskeskusega kutsusime huvilised Cleveroni ja rääkisime intellektuaalomandi olulisusest äritegevuses.  

Patendivolinikega kohtuti kevadel ja sügisel toimunud ümarlaudadel, kust võtab osa ka Justiitsministeerium.

Traditsioonilisi veebiseminare, mida oli ühtekokku seitse, toimus igas valdkonnas. Vaieldamatult kõige populaarsemad on autoriõiguse seminarid.

Autor

Triin Urviste
Triin Urviste

teabeürituste koordinaator