Struktuur

Patendiametis on neli osakonda, lisaks kuulub ameti juurde tööstusomandi apellatsioonikomisjon. Peadirektori otsealluvuses on infosüsteemide juht ja arendusjuht. Peadirektori asetäitja korraldab finants- ja haldusosakonna tööd.

Patendiameti struktuur