Tulud ja kulud

Tulud moodustuvad Patendiameti riigilõivuga maksustatavate toimingute eest laekuvatest lõivudest. Riigilõivumäärad on kehtestatud riigilõivuseadusega.

Patendiameti tegevuskulud kaetakse riigieelarvest vastavalt riigieelarve seadusele. 2018. aastast on WIPO Rahvusvahelise Büroo poolt Eesti riigile ülekantavad sihtotstarbelised rahvusvaheliste kaubamärkide ja disainilahenduste ekspertiisiks määratud rahad suunatud kasutamiseks ametile.  

Tulud ja kulud (tuhandetes eurodes)

  2016 2017 2018 2019 2020 2021
Tulud toimingute liikidelt kokku 3 203,7 3 499,6 3 294,6 3 420,0 3 662,2 3 843,8
patendid 2 148,2 2 396,3 2 630,3 2 845,0 3 053,7 3 250,9
kasulikud mudelid 11,1 12,9 8,1 8,7 8,0 10,3
kaubamärgid 1 022,1 1 063,9 630,7 543,7 573,9 557,1
   sh WIPO Rahvusvahelisest Büroost 415,1 480,4        
tööstusdisainilahendused 17,9 20,1 16,6 9,2 7,9 11,6
   sh WIPO Rahvusvahelisest Büroost 7,2 8,8        
geograafilised tähised 0,0 0,0 0,0      
muud lõivud 4,4 6,4 8,8 1,6 3,8 1,0
apellatsioonikomisjoni lõivud         11,8 14,9 12,9
WIPO sihtotstarbelised vahendid     471,1 476,7 480,7 476,5
 
Kulud kokku 2 124 2 425 2 834 3 081 3 333 3 549
sh tegevuskulud riigieelarvest 1 411 1 411 1 244 1 310 1 447 1 509
sh tegevuskulud WIPO tasude arvelt     440 475 463 507
sh eraldis Euroopa patendi lõivudest
50% Euroopa Patendiorganisatsioonile
713 1 014 1 150 1 296 1 423 1 533

 

 

Patendiameti riigilõivutulud ja kulud riigieelarvest 2017-2021

Autor

Aasa Süld
Aasa Süld

finantsjuht