Tulud ja kulud

Tulud moodustuvad Patendiameti riigilõivuga maksustatavate toimingute eest laekuvatest lõivudest. Riigilõivumäärad on kehtestatud riigilõivuseadusega.

Patendiameti tegevuskulud kaetakse riigieelarvest vastavalt riigieelarve seadusele.

Alates 2018. aastast on WIPO Rahvusvahelise Büroo poolt Eesti riigile ülekantavad sihtotstarbelised rahvusvaheliste kaubamärkide ja disainilahenduste ekspertiisiks määratud rahad suunatud kasutamiseks ametile.  
 

Tulud ja kulud (tuhandetes eurodes)

  2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tulud toimingute liikidelt kokku 3 204,9 3 203,7 3 499,6 3 294,6 3 420,0 3 662,2
patendid 1 921,1 2 148,2 2 396,3 2 630,3 2 845,0 3 053,7
kasulikud mudelid 15,5 11,1 12,9 8,1 8,7 8,0
kaubamärgid 1 254,9 1 022,1 1 063,9 630,7 543,7 573,9
   sh WIPO Rahvusvahelisest Büroost 556,8 415,1 480,4      
tööstusdisainilahendused 8,3 17,9 20,1 16,6 9,2 7,9
   sh WIPO Rahvusvahelisest Büroost 2,9 7,2 8,8      
geograafilised tähised 0,0 0,0 0,0 0,0    
muud lõivud 5,1 4,4 6,4 8,8 1,6 3,8
apellatsioonikomisjoni lõivud           11,8 14,9
WIPO sihtotstarbelised vahendid       471,1 476,7 480,7
 
Kulud kokku 1 875 2 124 2 425 2 834 3 081 3 333
sh tegevuskulud riigieelarvest 1 289 1 411 1 411 1 244 1 310 1 447
sh tegevuskulud WIPO tasude arvelt       440 475 463
sh eraldis Euroopa patendi lõivudest
50% Euroopa Patendiorganisatsioonile
586 713 1 014 1 150 1 296 1 423

 

 

Autor

Aasa Süld
Aasa Süld

finantsjuht