Eessõna

Möödunud aastal täitus 30 aastat Patendiameti taasalustamisest, umbes sama kaua on lugejateni jõudnud ka Patendiameti aastaraamat. Teie ees avaneb nüüdseks juba kolmas Patendiameti digitaalne aastaraamat.

2022 oli taas väga töine ja seiklusrikas aasta. Aasta märksõna oli kolimine. Patendiamet sai uue kodu kolme asutuse ühises majas Tatari tänaval ja uued tööruumid avasime ka Tartus. Lisaks saime uue veebikodu valitsusasutuste ühtse identiteediga kodulehel. Nii virtuaalne kui ka füüsiline kodu vajavad veel sisseelamist ja kohanemist.

Kahjuks näitas eelmine aasta ka seda, kui habras on maailmas tasakaal. Ukraina sõja tõttu muutunud maailmas seisab Eesti kindlalt Ukraina toetuseks, Patendiamet on ühinenud mitme rahvusvahelise toetustegevusega, sh koostöös WIPO, EPO ja EUIPOga.

Patendiamet on üle kolme aasta rakendanud kvaliteedijuhtimissüsteemi, mis on sertifitseeritud ISO standardile vastavalt. Kolme aasta möödudes vajab töökvaliteet uuesti tõendamist ja sertifikaat uuendamist. Möödunud aastal läbiski Patendiamet vägagi edukalt sertifitseerimisauditi, mis tõendab kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamist vastavalt standardi ISO 9001: 2015 nõuetele. ISO sertifikaat garanteerib Patendiameti pakutavate teenuste kvaliteedi – meie teenused on ligipääsetavad, usaldusväärsed ja turvalised nii praegu kui ka tulevikus.

Erilise tähelepanu all oli ettevalmistus paberivabale menetlusele üleminekuks. Selleks digitaliseerisime kõik pabertoimikud, et olla valmis 2023. aastal valmiva leiutiste õiguskaitsetaotluste menetlemise tarkvara kasutuselevõtuks.

Traditsiooniks on saanud igal aastal korraldatavad kasutajate rahulolu uuringud. Möödunud aastal korraldasime väikese ja keskmise suurusega ettevõtete intellektuaalomandi uuringu, mida esitlesime 1. detsembril koos uuringu läbiviijaga laiemale avalikkusele.

Eestil täitus 20 aastat liitumisest Euroopa patendisüsteemiga, sh Euroopa patendikonventsiooniga ja Euroopa Patendiorganisatsiooniga. Sel puhul külastas Eestit Euroopa Patendiameti president António Campinos, kes lisaks kohtumistele Patendiametis sai kokku justiitsminister Lea Danilson-Järgiga. Külastuse eesmärk oli valmistuda järgmiseks viieaastaseks koostööperioodiks. Samuti oli tähelepanu all Eesti teadus- ja arendustegevus, mille silmapaistvaks saavutuseks oli 2022. aastal Eesti leiutajate võit Euroopa leiutaja konkursil ühes peamises, tööstuse kategoorias.

Jätkus töö ühtse toimega patendisüsteemi ettevalmistamiseks. Kuigi Euroopa Liidu ühtne patendisüsteem käivitub 1. juunist 2023, tehti kõik vajalikud ettevalmistused möödunud aastal. Samuti on tagatud valmisolek ühtse patendikohtu tegevuse alustamiseks. Põhja- ja Baltimaade (Eesti, Läti, Leedu ja Rootsi) regiooni valiti kaks kohtunikku: Stefan Johansson (Rootsi) ja Harju Maakohtu kohtunik Kai Härmand. Mõlemad kohtunikud asuvad uues valdkonnas tööle osalise koormusega ja jätkavad kohtunikutööd ka oma koduriigis.

Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooniga jätkasime koostööd mitmel rindel. Juba üheksandat korda andsime õpilasleiutajate konkursil üle WIPO trofee ja Patendiameti eriauhinna. Selle suurepärase noori leiutajaid esile toova konkursi peakorraldaja on meie hea koostööpartner Eesti Teadusagentuur. Koos WIPOga korraldasime detsembris ka regionaalse veebiseminari „Arvutil põhinevate leiutiste kaitsmine“.

EUIPO tehniline visiit Patendiametisse 2022. a sügisel
Patendiameti ja EUIPO tehnilise koostöö kohtumiskoosolek toimus septembrikuus Patendiameti Toompuiestee kontoris

2022. aastal tõusis Eesti globaalse innovatsiooniindeksi (GII) edetabelites Euroopas 10. ja maailmas 18. kohale. Esikoht kuulub Šveitsile, teisele kohale jäi USA ja kolmandale Rootsi. GII 2022 hindab ülemaailmseid innovatsiooni suundumusi pandeemia, aeglustunud tootlikkuse ja teiste pidevate katsumuste taustal. Möödunud aastal keskenduti sellele, kuidas mõjutab innovatsioon ühiskonna tootlikkust ja heaolu järgmistel kümnendite.

Patendiamet on südameasjaks võtnud ka intellektuaalomandi teavitustegevuse, selleks jätkame oma valdkonnas toimuva lahtikirjutamist ameti ajaveebis. Loomulikult korraldame edasi ka koolitussarju kõigis IO-valdkondades, sh viimati lisandunud autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste alal.

Möödunud aasta jaanuarist alustasime ka täiesti uue algatusega – kuu kaubamärgi valimine. Aasta kaubamärgi tiitli pälvis Lõuna-Eesti roheettevõtte Villatoode OÜ kaubamärk MÄÄ. Kõigi kuu kaubamärkide lugudega saate tutvuda meie ajaveebis.

Majanduslanguse ajal on olnud tõusude ja mõõnadega ka taotluste esitamine Patendiametisse, möödunud aastal jõudis meieni vähem taotlusi peaaegu kõigis valdkondades. Samas on ikka ja jälle vaja iseendale meelde tuletada, et raske aeg toodab uusi ideid, mõtteid ja lahendusi ning nii saame hakkama ka kõige keerulisemates olukordades.

Soovin jõudu, jaksu ja meelerahu kõigile meie koostööpartneritele nii Eestis kui ka mujal maailmas ning tänan kõiki häid kolleege, kes teevad Patendiametis seda keerulist, kuid huvitavat tööd, millest järgmistes peatükkides lugeda saate.

Autor

Margus Viher
Margus Viher

peadirektor