Üldsuse teavitamine

Ametlikud väljaanded

Patendiameti ametlikud väljaanded ilmusid elektrooniliselt ameti veebilehel. Iga kuu esimesel tööpäeval ilmus Eesti Kaubamärgileht ja Eesti Tööstusdisainilahenduse Leht ning 15. kuupäeval (või sellele järgneval tööpäeval) Eesti Patendileht ja Eesti Kasuliku Mudeli Leht.

Patendiameti ametlikes väljaannetes avaldatakse tööstusomandi esemete (kaubamärgid, leiutised, tööstusdisainilahendused, mikrolülituste topoloogiad, geograafilised tähised) registreerimise otsused ja muudatused vastavates registrites (kauba- ja teenindusmärkide register, kasulike mudelite register, patendiregister, tööstusdisainilahenduste register, mikrolülituste topoloogiate register, riiklik geograafiliste tähiste register ja Eestis kehtivate Euroopa patentide register), samuti tööstusomandi kaitse alased õigusaktid, sh seaduste ning rahvusvaheliste kokkulepete originaaltekstid ja tõlked.

Patendiamet annab välja järgmisi ametlikke perioodilisi väljaandeid:

Eesti Kaubamärgileht – ilmub septembrist 1993;
Eesti Kasuliku Mudeli Leht – ilmub oktoobrist 1994;
Eesti Patendileht – ilmub detsembrist 1995;
Eesti Tööstusdisainilahenduse Leht – ilmub augustist 1998.

Väljaanded

Kõik ilmuv on esmajoones elektroonsel kujul kättesaadav ja allalaaditav meie veebilehelt. 2023. aastal ilmusid kaubamärgi klassifitseerimise ja autoriõiguse voldikute tõlked inglise ja vene keelde, Intellektuaalomandi ABC kooliõpilastele.

Et aidata alustaval ettevõtjal loomevara ehk intellektuaalomandi valdkonna eripärasid mõista, täiustas Patendiamet abivahendit, mis aitab mõne küsimuse vastamisel määrata, mis liiki loomevara võib ettevõttel olemas olla ja mida sellest varast kaitsta tasub. Lihtsa testi abil saab selgeks, kas ettevõte loob loomevara, sh tööstusomandit, ning kui jah, siis kas tegemist on õigusega, mida tasuks registreerida. Tööriist on suunatud eelkõige alustavale ettevõtjale, kuid uut lahendust on oodatud proovima kõik huvilised. Testi abil saab üldise soovituse tööstusomandi liigi kohta ja juhul, kui tööstusomandi kaitsmine pakub rohkem huvi, tasub ühendust võtta Patendiametiga või pidada nõu patendivolinikega.

Jätkus koostöö Maailma Intellektuaalomandi Ametiga (EUIPO), mille raames antakse välja jätkväljaannet Intellektuaalomandi infokiri. 

CoCoNet liikmed
EUIPO and EPO Communication Correspondent Network’i (CoCoNet) koosolek toimus Berliinis. Eesti on CoCoNet’i asutajaliige aastast 2013.

Kuu kaubamärgi valimine

Eelmisel aastal alustas Patendiamet kuu kaubamärgi valimisega. Igas kuus valis ameti-sisene töögrupp registreeritud Eesti kaubamärkide seast ühe. Valik tehti demokraatlikult. Kuu kaubamärgi kandidaadid olid eriti keele- või mõttemängulised, kaunikõlalised ja leidlikud või muul moel sõnaliselt ja visuaalselt silmatorkavad ja meeldejäävad. Valitud kaubamärgid said esile tõstetud sotsiaalmeedias, Patendiameti ajaveebis ja tihti jõudsid nad sealt ka meediasse. Väga edukaks osutunud projekt päädib 2023. aasta kaubamärgi valimisega, milleks korraldatakse rahvahääletus ja tulemused kuulutatakse välja Patendiameti 105. aastapäeval. Enda lemmikutele annavad eripreemiad üle ka EAS, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Keele Instituut ja Patendivolinike Koda.

Sõnaus

Eesti keeles kasutatakse tööstusomandi ja autoriõiguse kohta kokkuvõtvat sõna „intellektuaalomand“. Viimasel ajal on aina enam pööratud tähelepanu eesti keele rikastamisele ja sõnaloomele, sestap otsustas ka Patendiamet panustada ja korraldasime avaliku sõnavõistluse, milles otsisime suupärasemat vastet sõnale „intellektuaalomand“. Ettepanekuid võisid saata kõik. Võistlusel esitati vastuseid kokku 273 korral ja unikaalseid sõnaettepanekuid laekus 196. Küllalt suure ülekaaluga hääletati lemmikuks kaunis eestipärane sõna „loomevara“.

Sõnause sõnapilv
Sõnause sõnakorje.

Miks just „loomevara“? Kõige parema vastuse annavad ehk vastajate jäetud selgitused pakutud sõna juures.

 • „Tundub, et sõna „loomevara“ kõlab eesti keeles paremini – sõna „loome“ eeldab intelligentsust ja igal isikul on õigus vara kaitsele sarnaselt omandi kaitsele – sõnastuse muudatust selles kontekstis põhjendama ei peaks.“
 • „Lihtne ja läbipaistev.“
 • Omadused „lihtne ja läbipaistev“ ja „ei vaja põhjendamist“ võiksid olla olulisemad märksõnad, kui selgitada „loomevara“ populaarsust. Kontseptuaalne lähedus originaaliga aitab uuel sõnal loodetavasti pisut ladusamalt juurduda.

Uue sõna tulek ei tähenda, et intellektuaalomandi-sõna päevapealt välja vahetatakse. Pakume sõna esialgu välja alternatiivina, nt kasutades tekstides sõnapaari „intellektuaalomand ehk loomevara“. Uute sõnade juurdumine keeles on elav ja dünaamiline protsess, seetõttu annab aeg selgust, kas uus sõna koduneb või mitte. Aastaraamatus, mida hetkel loed, kasutame „loomevara“ igatahes rohkem kui „intellektuaalomandit“.

Kaubamärgimäng

26. aprilli ülemaailmse loomevarapäeva puhul korraldasime oma kodulehel interaktiivse Eesti kaubamärkide äraarvamise mängu. Mängus palusime ära arvata 12 tuntud kodumaise brändi nimed. Lisaks mängurõõmu pakkumisele soovisime rõhutada, kui suur mõju on kaubamärgil ettevõtte maine kujunemises ja et oma kaubamärgiõiguste kaitsmine loeb. Kõik mängus osalenud kaubamärgid olid ka Patendiametis registreeritud. Mäng osutus menukaks ja rohkete vastajate vahel läksid loosi auhinnad, lisaks Patendiametile panid need välja mängus osalenud kaubamärgid Orkla, Premia, Apollo, Tallink ja Eesti Pagar.

Patendiameti veebileht ja sotsiaalmeedia

Veebilehelt saab nii eesti, inglise kui ka vene keeles informatsiooni patentide, kasulike mudelite, tööstusdisainilahenduste, kaubamärkide ja geograafiliste tähiste registreerimise taotlemise kohta. Samuti on seal klassifikaatorid ja seadused ning nende tõlked, õigusaktid ja materjalid, mis puudutavad tööstusomandi õiguskaitset, vajalikud lingid, jooksvad uudised, KKK ja Patendiameti, EPO, WIPO, EUIPO-i tööstusomandi objektide avalike andmebaaside ning veebiportaalide lingid. Veebileht on ka väravaks sotsiaalmeediasse. Ameti tegemisi saab jälgida Facebookis, Instagramis, X-s ehk Twitteris, Linkedinis ajaveebis ehk blogis ja YouTube’is.

Veebilehe statistika

2023. aastal oli Patendiameti veebilehel 85 655 külastust ja 214 488 lehekülgede kuvamist. Võrreldes 2022. aastaga külastatavus vähenes (2022. aastal vastavalt 89 776 ja 267 422).

Kuus oli keskmiselt 7138 külastust (2022. aastal 7481). Kõige rohkem külastusi oli 2. oktoobril – 847. Selle päeva suure külastatavuse tõi huvi autoriõiguse seminari vastu. Ühe külastuse jooksul tehti keskmiselt 3,2 tegevust (2022. aastal 3,7). Külastusaja kestus oli keskmiselt 3 minutit 36 sekundit (2022. aastal 3 minutit ja 51 sekundit). Nende inimeste osakaal, kes lahkusid lehelt ühtegi klikki tegemata (põrkemäär) oli 37%. Võrreldes 2022. aastaga (34,9%) on see natuke tõusnud.

Kõige rohkem oli külastajaid Eestist (75%), järgnesid USA (5%), Saksamaa (4%), Venemaa (1,3%), Hiina (1,2%), India (1,2%), Soome (1,1%)  jt.

Populaarseimad leheküljed olid:

 • Avaleht (49 890 vaatamist)
 • Kaubamärkide andmebaasid (26 416)
 • Leiutiste andmebaasid (8033)
 • Otsing (7474)
 • Mis on kaubamärk? (3061)
 • Kaupade-teenuste leidmine klassifikaatorist (2636)
 • Kaubamärgi taotluse või registreeringu haldamine (2549)
 • Loend klasside kaupa (2397)
 • Kontaktid (2262)

Ingliskeelsetest lehekülgedest olid populaarseimad:

 • Avaleht
 • Trade marks databases
 • Inventions databases
 • The Estonian Trade Mark Gazette
 • Search
 • Managing applications or registrations
 • Patent fees

Venekeelsetest lehekülgedest olid populaarseimad:

 • Avaleht
 • Базы данных товарных знаков
 • Виды товарных знаков
 • Что такое авторское право?
 • Бланки
 • Что такое товарный знак?

Valdav osa kasutajatest (82,5%) vaatas Patendiameti veebilehte laua- või sülearvutiga, nutitelefoniga vaatas 15,8%, nuhvliga 1,1% ja tahvelarvutiga 0,5% kasutajatest. Võrreldes 2022. aastaga on mobiiltelefonidega Patendiameti veebilehte vaatavate kasutajate osakaal 3 protsendipunkti võrra tõusnud.

Kuidas Patendiameti veebilehele jõuti? Kõige rohkem (54%) oli selliseid külastajaid, kes kirjutasid veebilehe aadressi otse brauserisse või valisid järjehoidjast. Otsimootori (peamiselt Google, järgnesid Bing, Yandex, Neti, Baidu, jt) kaudu jõudis lehele 36% kasutajatest. Viitavatelt veebilehtedelt tuli 6% liiklusest (eesti.ee, emtak.rik.ee, wipo.int, et.wikipedia.org, just.ee, moodle.ut.ee). Sotsiaalmeedia osa on võrreldes eelmise aastaga natuke tõusnud (3,0% vs 2,0%). Facebookist tuli 2499 (2022. aastal 1410) ja Twitterist 201 (2022. aastal 571) külastust.

Patendiameti avalike andmebaaside kasutamine

Arvandmed näitavad, et avalikke baase kasutatakse aina enam, eriti on suurenenud päringute arv patendi- ja kaubamärgiandmebaasides.

Andmebaas Päringuid 2022 Päringuid 2023
Eesti patenditaotluste ja patentide andmebaas 11 041 20 546
Eestis jõustamiseks esitatud Euroopa patentide andmebaas 45 473 49 977
Kasulike mudelite andmebaas 6606 6555
Eestis kehtivad meditsiini- ja taimekaitsetoodete täiendava kaitse tunnistused (SPC) 4608 2127
Kaubamärkide andmebaas 1 643 216 3 860 512
Tööstusdisainilahenduste andmebaas 6803 6927
Geograafiliste tähiste andmebaas 334 290

Autor

Eve Tang
Eve Tang

kommunikatsioonijuht