Struktuur

Patendiametis oli 2023. aastal patendiosakond, kaubamärgiosakond, intellektuaalomandiõiguse osakond ja registriosakond, lisaks kuulus ameti juurde tööstusomandi apellatsioonikomisjon.

Patendiameti struktuur