Patendiameti personal

2022. aasta 31. detsembri seisuga oli Patendiameti koosseisus 58 teenistuskohta, nendest kaubamärgiosakonnas 17, patendiosakonnas 17, registriosakonnas 12, intellektuaalomandiõiguse osakonnas 5, juhtkonnas ja peadirektori otsealluvuses 5. Teenistuskohtadest 46 olid ametikohad ja 12 töökohad.

Patendiameti juures asub kohtueelne sõltumatu organ – tööstusomandi apellatsioonikomisjon kahe töötajaga. TOAK on iseseisev ja justiitsministri määratud koosseisuga sõltumatu organ.

Aasta lõpuks oli Patendiametis aktiivses teenistussuhtes 47 teenistujat. Uusi inimesi 2022. aastal Patendiametisse ei tulnud ja eelmise aasta vabatahtliku voolavuse protsent oli 0.

Kõrgharidus oli 95% teenistujal. Doktorikraadiga teenistujaid oli üks. 2022. aasta lõpuks oli 6 teenistujat töötanud Patendiametis 1–4 aastat, 9 teenistujat 5–9 aastat, 2 teenistujat 10–14 aastat, 30 teenistujat üle 15 aasta. Soolise jaotuse järgi oli teenistuses 78,72% naisi ja 21,28% mehi. Keskmine töötajate vanus on 53 aastat.

Patendiameti 103. aastapäeva tähistamine Sausti mõisas
Patendiameti 103. aastapäeva tähistamine Sausti mõisas

Patendiametil on traditsioon valida aasta parimaid töötajaid.

2022. aasta parim patendiekspert on Reelika Jõema

2022. aasta kaubamärgiosakonna parim kolleeg on Liina Puu

2022. aasta intellektuaalomandiõiguse osakonna parim kolleeg on Triin Urviste

2022. aasta registriosakonna parim kolleeg on Kai Lainväe

2022. aasta parim projekt on „Kuu kaubamärgi valimine“ ja aasta inimene on Mari-Epp Tirkkonen.

Patendiameti parimad
Hetk parimate kolleegide austamispeolt.

Autor

Eve Tang
Eve Tang

kommunikatsioonijuht