Teabeüritused

Eri sihtgruppide intellektuaalomandialase teadlikkuse tõstmiseks korraldati 2020. aastal Patendiameti poolt või osalusel 10 teabeüritust, millest võttis osa ühtekokku 258 huvilist. Eriolukorrast tulenevalt tuli mitmed üritused ära jätta või korraldada need väiksemas mahus veebis. Kõige enam rääkisime eelmisel aastal kaubamärkide kaitsmisest ning autoriõiguse ja tootedisaini teemadel.

Traditsiooniliselt võtsime osa Tallinna ettevõtluspäevast, mis toimus sel korral uues formaadis, ning tunnustasime lennukate ideedega noori leiutajaid riiklikul õpilasleiutajate konkursi kahes voorus. Nooremale sihtrühmale mõeldes jätkasime intellektuaalomandi tutvustamist majandusvihiku veergudel, mida jagatakse tasuta kõigile Junior Achievement majandusprogrammi järgi õppijatele.

Sügisel alustas EUIPO eestvedamisel tööd väikeettevõtjate toetamise projekti (ECP6) töögrupp. Projekti eesmärk on toetada Euroopa Liidus tegutsevaid väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid, laiendades nende teadmisi intellektuaalomandi olulisusest ning soodustades intellektuaalomandi õiguste efektiivset kaitsmist. Uusi meetmeid, mis peaks aitama neid eesmärke täita, on mitmeid – näiteks on Eesti ettevõtetel võimalik taotleda oma kaubamärgi- ja disainitaotluste põhilõivude hüvitamist 50% ulatuses (SME Fund), saada tasuta õigusnõu patendivolinikelt (Pro Bono Service) või saada soovitusi vaidluste efektiivseks lahendamiseks (Effective Dispute Resolution).

Samuti on jätkunud töö Balti riikide patendiametite ja ülikoolide vahel regionaalse teadmussiirde võrgustiku asutamiseks ning astutud samme Patendiameti ja Eesti ülikoolide vaheliste koostöösuhete tugevdamiseks. 

Tallinna Ettevõtluspäeva Patendiameti seminaril arutlesid Justiitsministeeriumi intellektuaalomandi ja konkurentsitalituse juhataja Gea Lepik ja AAA Patendibüroo patendivolinik Almar Sehver intellektuaalomandi kaitsmise olulisuse üle ettevõtluses
Tallinna ettevõtluspäeva Patendiameti seminaril arutlesid Justiitsministeeriumi intellektuaalomandi ja konkurentsitalituse juhataja Gea Lepik ja AAA Patendibüroo patendivolinik Almar Sehver intellektuaalomandi kaitsmise olulisuse üle ettevõtluses

 

 

Autor

Triin Urviste
Triin Urviste

teabeürituste koordinaator