Struktuur

Patendiametis oli 2022. aastal patendiosakond, kaubamärgiosakond, intellektuaalomandiõiguse osakond ja registriosakond, lisaks kuulus ameti juurde tööstusomandi apellatsioonikomisjon.

Patendiameti struktuur

Uue maja ees
Patendiameti kollektiiv oma uue kodu ehk Tatari 39 maja ees. Pildil on need, kes sel päeval kontoris töötasid.

 

Autor

Eve Tang
Eve Tang

kommunikatsioonijuht