Infosüsteem

Patendiameti infosüsteemi eesmärk on tööstusomandi esemete menetluse toimimine ühtse protsessina tehnoloogilise platvormi kaudu. Infosüsteem on liidestatud mitmete teiste süsteemide ja registritega ning kogu süsteemi tõrgeteta toimimine on väga oluline ameti igapäevatöös.

Infosüsteem koosneb kolmest komponendist:

  • iseteeninduskeskkond;
  • menetlustarkvara;
  • avalike päringute portaal.

Patendiameti infosüsteemi uuendamisega alustati 2016. aastal, kui kasutusele võeti EUIPO välja töötatud kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste infosüsteem Back Office. Tänu uuele infosüsteemile avanes võimalus kaubamärkide ja tööstusdisainide valdkonnas minna üle paberivabale menetlusele.

Infosüsteemi täiustamine jätkub ning nagu varasematel aastatel nii ka 2020. a osalesime pilootametina EUIPO algatatud ECP2 BO projektis, mille tulemusel on hoitud infosüsteemi komponendid ajakohasena, parandatud kasutajamugavust ning lisatud süsteemi uusi funktsioone. Muudatused, mis pilootprojekti käigus tehtud, toovad kasu nii taotlejatele kui eksperdile. Üks ulatuslikumaid muudatusi 2020. a oli ajajoonte lisamine nii Back Office’i süsteemi kui ka avalikku andmebaasi. Ajajoonte abil saab taotleja ülevaate menetluse käigust ühe hetkega.

Samuti täiendati ka iseteeninduskeskkonda seoses uue kiirendatud menetluse teenuse kasutuselevõtuga. Uus IT-lahendus võimaldab kaubamärgitaotlejal mugavalt taotleda kiirendatud menetlust ja täita vähendatud andmetega taotlus.

Patendiameti e-teenused

Iseteeninduskeskkond

online.epa.ee
Patenditaotluse, kasuliku mudeli registreerimise taotluse ja Euroopa patendi jõustamise elektrooniliste taotluste esitamine.

teenused.epa.ee
Kaubamärgi ja tööstusdisaini registreerimise, õiguskaitse kehtivusaja pikendamise, andmete muutmise ning õiguste üleminekuga või võõrandamisega seotud elektrooniliste avalduste esitamine.

Madrid eFiling
Portaali kaudu on võimalik esitada rahvusvahelist e-taotlust Madridi protokolli alusel, tingimusel, et Eesti riigisisene taotlus või registreering samale kaubamärgile on juba olemas. Taotlus tuleb esitada Patendiametile, kes pärast taotluse kontrolli ja vajadusel parandamist edastab selle Maailma Intellektuaalomandi Organisatsioonile.

Avalikud päringud

www.epa.ee/et/lisateave/andmebaasid
Päringuid saab esitada Eestis kehtivate või õiguskaitse saamiseks esitatud kaubamärkide, tööstusdisainilahenduste, leiutiste ja geograafiliste tähiste kohta.

Rahvusvahelised andmebaasid

Patendiamet edastab Eesti tööstusomandi objektide andmeid järgmistesse rahvusvahelistesse andmebaasidesse:

Espacenet – ülemaailmne patentide andmebaas;
Federated European Patent Register – Euroopa patentide andmebaas (ühisregister);
TMview – rahvusvaheline kaubamärgiotsingu portaal;
Global Brand – WIPO rahvusvaheline kaubamärkide andmebaas;
Designview – rahvusvaheline tööstusdisainilahenduste otsingu portaal.

 

Autor

Ülle Tamm
Ülle Tamm

infosüsteemide juht