Teabeüritused

Eri sihtrühmade intellektuaalomandi teadlikkuse suurendamiseks toimus 2022. aastal 23 teabeüritust, millest võttis osa 1184 huvilist. Kõige rohkem sooviti teavet autoriõiguse ja leiutiste kaitsmise kohta.

Klassikalisi kaubamärgi-, disaini- ja leiutiste seminare laiemale avalikkusele korraldasime kuuel korral. Autoriõiguse valdkonna ülesannete ülevõtmisega seoses korraldasime esimest korda seminari ka autoriõiguse teemal. Lisaks olime kaasatud nii Rahvusraamatukogu autoriõiguse konverentsile kui ka Justiitsministeeriumi eestvedamisel toimunud konverentsile „Autoriõigus 30“.

Ülemaailmselt intellektuaalomandipäeva tähistasime seminariga, kus AAA Patendibüroo patendivolinik Almar Sehver ning Saaremaa Piimatööstuse turundus- ja ostujuht Ruta Kallaspoolik rääkisid intellektuaalomandi rollist äritegevuses. Lisaks said kõik huvilised panna oma teadmisi proovile intellektuaalomandi viktoriinis.

Üks uus koostöö oli seminar Disainikeskuse liikmetele, kus arutleti kaasuste põhjal disainerite õiguste üle.

Maakondadest külastasime nii Ida-Virumaad, kus toimus TalTechi Põlevkivi Kompetentsikeskuse eestvedamisel üldine intellektuaalomandiseminar, kui ka Järvamaad, kus toimus koostöös SA-ga Järvamaa kaubamärgiseminar.

Kaubamärgiseminar Türil.
Kaubamärgiseminar Türil

Ülikoolidest ja kõrgkoolidest oli kõige tihedam koostöö Tallinna Tehnikakõrgkooliga, kellega koos korraldasime üliõpilastele kolm seminari. Jätkasime ka koostööd Tallinna Ülikooliga.

EUIPO Apellatsioonikoja visiidi raames toimus seminar kohalikele patendivolinikele, advokaatidele ja kohtunikele. Teist aastat järjest said Eesti ettevõtted taotleda toetust oma intellektuaalomandi kaitsmiseks EUIPO ja Euroopa Komisjoni kaasrahastatud SME fondist. Seda võimalust kasutas üle 260 Eesti ettevõtte.

WIPO-ga koostöös korraldasime regionaalse veebiseminari arvutil põhinevate leiutiste kaitsmisest ja andsime riiklikul õpilasleiutajate konkursil välja Patendiameti eripreemia ja WIPO medali, mille pälvisid Marvin ja Stefie Marie Palotu.

Samuti oli 2022. aasta väga oluline Balti riikide tehnoloogiasiirdevõrgustikule, mil sai allkirjastatud koostöökokkulepe kolme Balti riigi vahel ning seejärel pidulikul avaüritusel Vilniuses võrgustiku ja WIPO vahel.

Autor

Triin Urviste
Triin Urviste

teabeürituste koordinaator