Geograafilised tähised

Geograafilise tähise kaitse seadus kehtib 10. jaanuarist 2000.

Eesti ühinemisel Euroopa Liiduga jõustus muudatus, mille kohaselt ei hõlma riigisisene seadus enam neid põllumajandustoodete, toiduainete ning alkohoolsete jookide geograafilisi tähiseid, mis on kaitstavad Euroopa Liidu tasandil.

Riigisiseselt on meil võimalik jätkuvalt kaitsta geograafilisi tähised teenuste ja käsitöönduslikult ja tööstuslikult valmistatavate toodete osas.

Euroopa Liidus reguleerivad geograafiliste tähiste õiguskaitset Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 1308/2013 ja (EL) 1151/2012. Täiendavalt reguleerib piiritusjookide geograafilise tähise kaitset Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/787/. Nimetatud määruste alusel on registreeritud Eesti päritolu geograafilised tähised Estonian Vodka ja Sõir.

2023. aasta 18. oktoobril võeti vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2023/2411, mis võimaldab edaspidi kaitsta käsitöönduslikult ja tööstuslikult valmistatavaid tooteid Euroopa Liidu tasandil. Määruse rakendamise kuupäevaks on seatud 1. detsember 2025.

Geograafilise tähise kaitse seaduse kohaselt rakendatakse geograafilise tähise registreerimisel avaldus- ehk registreerimissüsteemi. Geograafiline tähis võib vormilt olla kas sõnaline või kujunduslik. Geograafilise tähise taotleja võib olla teenuse osutaja, selliste isikute või tarbijate ühendus või kauba või teenuse päritoluriigi pädev ametiasutus. Geograafilise tähise õiguskaitse antakse geograafilise tähise registreerimisega riiklikus geograafiliste tähiste registris ja vastav teade avaldatakse Patendiameti ametlikus väljaandes.

Geograafilist tähist eristab muudest intellektuaalomandiõigustest see, et geograafilisel tähisel ei ole kindlat omanikku ja selle kaitse on tähtajatu. Kaitse eesmärk on tagada tootjate aus konkurents ja pakkuda tarbijatele usaldusväärset kindlate omadustega toodet. 2023. aastal ei esitatud Patendiametile ühtegi geograafilise tähise registreerimise taotlust. Riiklikus geograafiliste tähiste registris on 2023. aasta 31. detsembri seisuga registreeritud neli geograafilist tähist.

Autor

Liina Puu
Liina Puu

kaubamärgiosakonna nõunik