Patendiameti e-teenused

Kodulehe (www.epa.ee) kaudu on võimalik kasutada mitut Patendiameti e-teenust: täita ja saata Patendiametisse uusi tööstusomandi õiguskaitse registreerimise taotlusi ja kasutada Patendiameti elektrooniliste otsinguandmebaaside teenuseid.

Iseteeninduskeskkond

online.epa.ee
Patenditaotluse, kasuliku mudeli registreerimise taotluse ja Euroopa patendi jõustamise elektrooniliste taotluste esitamine.

teenused.epa.ee
Kaubamärgi ja tööstusdisaini registreerimise, õiguskaitse kehtivusaja pikendamise, andmete muutmise ning õiguste üleminekuga või võõrandamisega seotud elektrooniliste avalduste esitamine.

Madrid e-filing
Portaali kaudu on Teil võimalik esitada rahvusvahelist e-taotlust Madridi protokolli alusel, tingimusel, et Teil on juba olemas Eesti riigisisene taotlus või registreering samale kaubamärgile. Taotlus tuleb esitada Patendiametile, kes pärast taotluse kontrolli ja vajadusel parandamist edastab selle Maailma Intellektuaalomandi Organisatsioonile (WIPO).

 

Avalikud päringud

Päringuid saab esitada Eestis kehtivate või õiguskaitse saamiseks esitatud kaubamärkide, tööstusdisainilahenduste, leiutiste ja geograafiliste tähiste kohta.

Patenditaotluste ja patentide andmebaas
Kaubamärkide andmebaas
Tööstusdisainilahenduste andmebaas
Geograafiliste tähiste andmebaas

 

Rahvusvahelised andmebaasid

Patendiamet edastab Eesti tööstusomandi objektide andmeid järgmistesse rahvusvahelistesse andmebaasidesse.

Espacenet – ülemaailmne patentide andmebaas;
Federated European Patent Register – Euroopa patentide andmebaas (ühisregister);
TMview – rahvusvaheline kaubamärgiotsingu portaal;
Global Brand – WIPO rahvusvaheline kaubamärkide andmebaas;
Designview – rahvusvaheline tööstusdisainilahenduste otsingu portaal.

Autor

Ülle Tamm
Ülle Tamm

infosüsteemide juht